Cinio Cofio

Cino Cofio Ray Gravell a'i Ffrindiau

Ar brynhawn Hydref y 31ain roeddwn yn falch iawn i gasglu holl gefnogwyr ag ymddiriedolwyr yr elusen i ddathlu deng mlynedd lwyddiannus ag i gofio Ray a’n ffrind hoff, Albert Francis. Roedd hi’n brynhawn (ag noson) llawn hwyl ag atgofion da yng nghwmni rhai o ffrindiau Ray ag Albert gan gynnwys ein gwraig gwadd, Ruth Jones.

Pleser hefyd oedd cyhoeddi fod yr elusen dros y deng mlynedd diwethaf wedi codi dros £1 miliwn o bunnau ac wedi dosbarthu hyn nôl i mewn i’n hardal leol, campwaith rydym yn falch iawn ohono.

Roedd hi’n ddathliad gwych ac ni fyddai wedi bod yn bosib heb eich cefnogaeth chi fel cefnogwyr yr elusen dros y blynyddoedd. Rydym yn diolch i chi o waelod calon am yr holl yr ydych yn rhoi ac yn gwneud i’r elusen ac rydym ond yn gobeithio gwneith eich cefnogaeth barhau.

 

Dilynwch ein linc i’n Facebook i weld y lluniau o’r noson. Hefyd os oes gennych chi rhai cofiwch i dagio ni ynddyn nhw!