Albert Francis MBE

Gyda chalon drom rydym yn rhannu’r newyddion trist iawn am golled ein ffrind mynwesol. Albert Francis MBE un o Sylfaenwyr ag Ymddiriedolwr anrhydeddus yr Elusen, a hunodd yn dawel yn Ysbyty Tywysog Phillip, Llanelli ar 19eg Fehefin 2017.

Roedd  Albert o hyd yn benderfynol i helpu pobl, yn berson ysbrydoledig, mor ddiffuant ac o hyd yn rhoi pawb o flaen ei hun.

Mae ei golled yn enfawr ac yn dorcalonnus. Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys gyda’i fab David, merch-yng-nghyfraith Sue, ei annwyl wyresau, Victoria a Laura, gôr ŵyrion Harley ac Olivia a’i ffrindiau oll yn ystod yr amser trist yma.

Mae ymrwymiad Albie i’r Ymddiriedolaeth yn ddifesur.

Mawr yw ein colled ni fydd byth yn angof.