Ein straeon

Cinio Cofio

Ar brynhawn Hydref y 31ain fe wnaethom gasglu fel ffrindiau i'r elusen i ddathlu deng mlynedd lwyddiannus ag i gofio Ray a'r diweddar Albert.

Darllen mwy

Albert Francis MBE

Gyda chalon drom rydym yn rhannu’r newyddion trist iawn am golled ein ffrind mynwesol. Albert Francis MBE un o Sylfaenwyr ag Ymddiriedolwr anrhydeddus yr Elusen,...

Darllen mwy

Ymddiriedolaeth Ray Gravell a’i Ffrindiau: Naw Mlynedd Ymlaen

Wrth i’r Ymddiriedolaeth gychwyn ar ei nawfed flwyddyn, mae’r Ymddiriedolwyr yn falch o gyhoeddi ei bod yn agosáu at godi MILIWN O BUNNOEDD

Darllen mwy

Uned Arbennig Myrddin

The Myrddin Special Unit have received a donation from the Ray Gravell Trust.

Darllen mwy

Blaser rygbi Ray Gravell yn cael ei ddychwelyd ar gyfer achos da

Cafodd siaced Coron Driphlyg Cymru a roddwyd gan seren y Scarlets a Chymru Ray Gravell i gyfaill agos dros 30 mlynedd yn ôl ei chyflwyno’n...

Darllen mwy

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chefnogaeth Cancr Sir Gâr

The Ray Gravell & Friends Charitable Trust supported us with a grant when Cancer Information & Support Services was setting up its service across Carmarthenshire.

Darllen mwy