Diwrnod Ras Ffos Las – Mehefin 2017

Y newyddion diweddar o Ffos Las.

Ar Fehefin y 1af fe wnaethom cynnal ein rås blynyddol ar Gae Ras Ffos Las, Trimsaran. Roedd hi’n noson llwyddiannus iawn ac fe wnaeth y noddwyr fwynhau yn fawr iawn.

Cliciwch yma i weld y lluniau i gyd.

Tagiwch eich ffrindiau yn y lluniau!

Cofiwch i hoffi ein tudalen ar Facebook ac i ddilyn yr elusen ar Trydar.