Ray Gravell

a ffrindiau

Ray Gravell & Friends

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a’i Gyfeillion, a sefydlwyd er cof am un o lysgenhadon mwyaf Cymru, yn ceisio sicrhau bod angerdd, egni ac ysbryd un o wir gewri Cymru yn parhau’n fyw trwy helpu elusennau, prosiectau ac unigolion i gefnogi cymunedau Gorllewin Cymru oedd mor agos at ei galon.

Ein Straeon

Cinio Cofio

Ar brynhawn Hydref y 31ain fe wnaethom gasglu fel ffrindiau i'r elusen i ddathlu deng mlynedd lwyddiannus ag i gofio Ray a'r diweddar Albert.

Read more

Albert Francis MBE

Gyda chalon drom rydym yn rhannu’r newyddion trist iawn am golled ein ffrind mynwesol. Albert Francis MBE un o Sylfaenwyr ag Ymddiriedolwr anrhydeddus yr Elusen,...

Read more

Ymddiriedolaeth Ray Gravell a’i Ffrindiau: Naw Mlynedd Ymlaen

Wrth i’r Ymddiriedolaeth gychwyn ar ei nawfed flwyddyn, mae’r Ymddiriedolwyr yn falch o gyhoeddi ei bod yn agosáu at godi MILIWN O BUNNOEDD

Read more

News & Events

Diwrnod Ras Ffos Las – Mehefin 2017

Dyma lle welwch y lluniau o'r diwrnod.

Read more